Royal Astro Studio

Luvr

Ako ste umetnik, nemate mnogo razloga da sumnjate da li ćete biti uspešni i ako se bavite nekim drugim poslom, ako vam je zanimanje iz domena veoma praktičnih oblasti, ovaj asteroid nagoveštava da biste mogli obezbediti sebi momente odmora i uživanja da bi trebalo da budete  mnogo više okuprani  duhovnim životom. Ako se pitanje odnosi na novac, investiraćete u neki veći posao i možete očekivati dobitke. Ako ste pitanje postavili u vezi sa ljkubavlju, možda ste u vezi sa umetnikom ili ćete upoznati nekoga ko će umeti da ceni umetnosti, ko se možda iz hobija bavi umetnošću. Iz nekog razloga prošlost može imati velikog uticaja na vas a takođe upravo i slikarstvo ili Pariz. Luvr je ipak simbol ogromnog umetničkog bogatstva i mogao bi da nagoveštava mogućnost pronalaženja u sebi nekog velikog bogatstva koje niste iskoristili. 

Pick up another asetroid