Royal Astro Studio

Jugoslavija, zemlja koje više nema

  Jugoslavija – zamlja koje više nema Događaji koji su prethodili stvaranju Republike Jugoslavije Srbija kao samostalna država priznata je na Berlinskom kongresu 1872.godine.Dotadašnja Kneževina Srbija ( proglašena nakon Drugog srpskog ustanka 1815. i oslovođenja Srbije od turske vlasti) referendumom od 6. marta 1882. dignuta je u rang kraljevine. Prvi

Continue reading