Royal Astro Studio

Fantasia

Živite u svetu snova i imate velike želje, velike planove. Oni se mogu ostvariti ako su one u vezi sa vašim realnim mogućnostima i kapacitetima. Ako maštate o nečemu što je malo verovatno, sve će i ostati na nivou fantaziranja. Vaša potreba da budete drugačiji, originalniji od drugih može se ostvariti ukoliko posedujete jaku volju i dobro zacrtan cilj. Za pitanja koja se odnose na ljubav, ova karta-asteroid označava mogućnost prolongiranja toka događaja u pravcu u kom biste vi želeli da se oni odvijaju ali ne bi trebalo da odustajete od svojih planova.Asteroid je dobar za one koji se bave umetnošću. Može predstavljati nerealne ciljeve ali ako posle ovog asteroida dobijete Aura, Karma, Poesia, Spirit, osluškujete voju intuiciju i nemojte dozvoliti da vas bilo šta spreči da uradite ono što želite.

Izaberite nov asteroid

Početna