Royal Astro Studio

Hestia

Ovaj astetroid je dobio naziv po grčkoj boginji i odnosi se na smiren život, na čuvanje ognjišta. Ako ga često dobijate možda treba da obratite pažnju na život kakav vodite. Trebalo bi da se više pozabavite domom i svojom porodicom, čak i ako ste mladi. Možete biti izloženi iskušenjima na poslu, posebno ako niste u dobirm odnosima sa autoritetima li ne treba da odustanete od svog stava naročito ako ste sigurni da je ispravan.


Za pitanje finansija odgovor je pozitivan ako raspolažete novcem domaćinski ako se previše ne razbacujete novcem i ako ne postavlajte pitanja koja se odnose na luksuz.

Ako ste u dugoj vezi ili braku, ovaj asteroid govori o potrebi da se žena postavi kao zaštitnica doma i kao neko ko čuva ognjište. Za žene to znači da ne dnose odluke u afektu o napuštanju partnera a muškarce upućuju na ženu kao stub veze prema kojoj treba da pokažu poštovanje. Ako ste slobodni bilo kog pola da ste, moguće da ćete uskoro ući u vezu sa nekim sa kim će biti moguć brak.

Izaberite nov asteroid