Royal Astro Studio

LJUBAVNICA – OBRNUTOLJUBAVNICA – OBRNUTO

Ukoliko ste žena,ova karta simbolizuje vas i vašu snagu,sposobnost da kao žena dominirate na svim poljima. Ukoliko je karta za prošlost bila loša a karta za sadašnjost dobra, cilj ćete postići, ma na šta pomislili, ako budete iskoristi svoja iskustva kao žena i svoj ženski šarm, bez obzira da li se radi o poslu ili ljubavi. Ipak karta zahteva da se više oslanjate na razum nego na osećanja. Rešavajte probleme logikom, nemojte zloupotrebljavati svoju ženstvenost ili je plasirati na način na koji se to neće dopasti bilo partneru ili kolegama na poslu. Možda preteeujete u svojoj samouvrenosti, pripazite se jer mi mogli nastati problemi u okviru onoga na šta se pitanje odnosi. Ako ste dobili kartu »Ljubavnik« pre ili posle ove očigleno treba da prioritet date svom ljubavnom životu ili da mu poklonite više pažnje . Ako ste muškarac, ova karta predstavlja ženu u vašem životu.

Ako ste slobodni, vrlo brzo u vaš život će ući žena koja će imati velikog uticaja na vas,i može, ako je karta za sadašnjost dobra,biti žena vašeg života čak i ako bude pokušala da vam se previše nametne ili možda da pomalo manipuliše vama. Pazite, možete se zaljubiti u nekoga ko će vam iskomplikovati život.Karta može onima koji su u ljubavnim problemima nagovestiti raskid ili ljubavne probleme.

Izaberite sledeću kartu