Royal Astro Studio

LJUBOMORALJUBOMORA

Karta govori sama po sebi. Očigledno je da vas  nečija ljubomora opterećuje i da ćete zbog nje imati problema. To  može biti vaša ljubomora, partnerova ili ljubomora neke osobe koja vas interesuje. Ljubomora može značiti i ljutnju na nekoga,zavist,osećaj promašenosti i bes usmeren ka samom sebi.Ako često dobijate ovu kartu previše ste opterećeni negativnim osećanjima i može se desiti da taj vaš gnev postane nešto što vam može u priličnoj meri uništiti život. Ako često dobijate loše karte situacija po vas je mnogo teža. Ako su to karte«Lopov», “Nesreća”, “Neiskrenost”, “Bolest”, razmislite da li je došlo vreme da se suočite sa realnošću. Ako dobijate karte sa povoljnim značenjem,  koje simbolizuju nešto dobro, bilo  da se odnosi na lepo osećanje „Nada“, „Ljubav“ ili na neku konkretnu osobu, najverovatnije ste skloni  da neke stvari uobražaate. Ako ste slobodni a dobijate ovu kartu, neko je ljubomoran.

Izaberite sledeću kartu