Royal Astro Studio

Napredak

 

Ovaj heksagram se sastoji od elementa zemlje i elementa vatre. Njegov drugi naziv je “borba za uspeh”.Ovaj heksagram predstavlja u simboličnom smislu prijem u kraljevskoj porodici što može za vas značiti, susret sa osobama visokog ranga.Na putu ste uspeha zahvaljujući pomoći osoba sa strane. Vaše Sunce sija visoko na horizontu. Uz pomoć starijih iskusnijih najverovtnije vaših pretpostavljenih zgrabićete šansu koja vam se ukazuje. Vaša sreća je u usponu. Shvatićete nakon susreta sa prijateljem starom ljubavlju, ili sa osobom sa kojom ste bili u zavadi da je moguće da odnose obnovite na obostrano zadovoljstvo.Nekada ova kombinacija tj. ovaj heksagram može signalizirati da ne bi trebalo da preterujete u spoljnoj manifestaciji vaše sreće. Ona može označavati tendenciju ka kiču.Ova kombinacija je posebno dobra za one koji žele da putuju, kako provoda radi, tako i radi usavršavanja.Brojevi koji vladaju ovom kombinacijom su 3 i 8.Put u pravcu juga ili jugozapada je posebno preporučljiv.Sve što dolazi iz ovih pravaca donosi vam sreću.Za žene ova kombinacija može značiti uvećanje svega što poseduju, pa između ostalog i trudnoću.

Izvucite sledeći heksagram