Royal Astro Studio

SVEŠTENIK-OBRNUTO

 SVEŠTENIK – OBRNUTO

Ova karta simbolizuje svešteno lice u bukvalnom smislu reči ili neku osobu koju vi smatrate vrlo ispravnom, moralnom i koja je za vas u duhovnom pogledu autoritet. Ako su karte za prošlost ili sadašnjost loše, nešto što bi trebalo povoljno da se dogodi, odgodiće se ili vam osoba na koju računate neće pomoći.Moguće da ćete se obratiti pogrešnoj osobi za pomoć i da, naročito ako često dobijate izrazito lose karte ili dobijete kao što su „Udovac” obrnuto postavljena, „Lopov”, „Neprijatelj” ili „Sudija”, „Sveštenik” obrnuto postavljene, pazite da ne budete žrtva sekte ili osoba koje mogu iskoristiti vašu naivnost iz bilo kojih ličnih razloga.Na zdravstvenom planu, nagoveštava depresiju i melanholiju a na ljubavnom planu može značiti posebno ženama, neiskrenog partnera koji pokušava da na svaki način bude za vas autieritet.

Pazite da ne budete kako u ljubavi tako i na poslu izmanipulisani od osoba koje zloupotrebljavaju vašu dobrotu i naivnost.U sušitni ova karta oslikava nedovoljno duhovno razvijenu osobu ili stanje vašeg duha, moguće da želite ono za šta još uvek niste spremni ni dorasli a za to vam može biti od koristi neko ko je takođe sličan vama

Izaberite sledeću kartu