Royal Astro Studio

Teškoća

Ovaj heksagram nosi loš naziv, ali govori o uspehu koji dolazi nakon perioda teškoća. “Knjiga promene” osnova kineskog proricanja kaže –“zmaj leži duboko pod vodom nesposoban da podigne glavu”. Zmaj je u Kini simbol uspeha. To je jedna od četiri najteže kombinacije u Ji – đingu. Trenutno vas neće sreća. Imate brojne probleme sa kojima ste suočeni, i ma koliko vi želeli da ih rešite, okolnosti vam to ne dozvoljavaju. U vama ima mnogo energije, poput one koju poseduje seme zakopano duboko u zemlju. Sadašnji napori ne vode ničemu, posebno ako po svaku cenu pokušate da požurkujete događaje i da insistirate na nečemu što i sami vidite da nije zrelo da zaživi.Poruka “Knjige promene” je -sačekajte da se otopi led sa zemlje. Potrebni su vam hrabrost i strpljenje. Moraćete da sačekate bar tri meseca, da biste videli rezultat vaših napora. Ova kombinacija se odnosi na broj četiri, tako da tek u četvrtom mesecu ili na datum koji sadrži u sebi broj četiri možete očekivati promenu nabolje. Ovaj broj se odnosi na istok kao pravac sveta, na rano jutro i na period u godini feruar – april. Možda vam osobe rođene u ovom periodu mogu pomoći da nađete izlaz iz situacije. Budite strpljivi jer ova kombinacija govori o problemima na zdravstvenom planu, moguć je nervni slom, histerija ili neki drugi oblik nervnog iscrpljivanja. Ovaj heksagram se odnosi takođe na mnoštvo i na javnost, i stoga treba paziti šta se koma priča ili ako ste preko posla u vezi sa javnošću, možete imati neprilike zbog pogrešnog istupanja.

Izvucite sledeći heksagram