Royal Astro Studio

TUGATUGA

Ma kakve karte dobijate pre ove nije dobro kada se  ova karta pojavi na ovom mestu, jer nagoveštava vaše nezadovoljstvo razvojem situacije.. Ponekad označava pasivnost i nespremnost da se uhvatite u kou se i da se sa njima hrabro suočavate umesto što se prepuštate događajima.Kartke koje se odnose na događaja oslikavaju situacije zbog kojih možete biti tužni a ako oslikavaju ličnosti, razlog su upravo osobe koje one predstavljaju. Ako često dobijate ovu kartu, verovatno znate šta je razlog za vašu tugu a način kako ćete je se rešiti možete naći u značenju karte koju dobijete nakon ove. Ako se nalazite u srećnom periodu i dobijete ovu kartu, zapitajte se da li pravilno procenjujete situaciju u kojoj se nalazite, možda imate pritajene neprijatelje na koje ne sumnjate da bi mogli biti povod neraspoloženju.ž

Izaberite sledeću kartu