Royal Astro Studio

Vojska

Ovaj heksagram se sastoji od elementa vode i zemlje i simbolizuje rad u velikoj firmama, rad u državnoj službi. Simbol vojske u ovom heksagramu ne mora značiti da ćete u bukvalnom smislu imati posla u sa vojskom već može označavati da ćete biti u situaciji u kojoj ćete vi nekome izdavati naređenja, ili će neko vama izdavati. Iz nekog razloga pitanje hijerarhije veoma je naglašeno. “Knjiga promene” opominje da je moguće da budete uključeni u ozbiljne sukobe ako ne ispoštujete hijerarhijsku lestvicu. U simboličnom smislu ovaj heksagram nagoveštava da vam je potrebno da imate snažno oružje, što znači ono sa čime raspolažete bez obzira da li je to znanje novac, uticaj, sve što je neophodno za vaš posao, morate imati u dovoljnoj meri da biste bili uspešni. Nalazite se u situaciji koja samo spolja može za vas izgledati nepovoljna međutim momenat je da zgrabite šansu i da izvojevate pobedu, ma šta ona značila kada je u pitanju kako vaš poslovni tako i vaš privatni život.Možete dobiti izuzetno visoko mesto na društvenoj lestvici, možete se istaći na poslu i dobiti unapređenje a ukoliko ste žena iz nekih razloga verovatno ste van tokova događaja kada je vaš posao u pitanju. Odgovara vam mnogo više posao van kuće. Verovatno ste autoritativni nestrpljivi i vrlo energični. heksagram je pod uticajem broja 6 i 8 i upozorava vas da ne žurite sa donošenje odlukama u vezi sa brakom. Elemente vode i zemlje možete pojačati dekoracijom u svom okruženju u vidu malog akvarijuma ako je u pitanju novčani problem ili keramičkom posudom, ako su u pitanju stabilnost doma, porodice ili zdravlje.

Izvucite sledeći hexagram