Royal Astro Studio

Broj 9

Br.9.-Daleka putovanja

Ovaj broj je pod uticajem Jupitera i Neptuna i najviše se odnosi na putovanja bilo fizička ili duhovna. Osoba voli da dominira ali to čini na plement način, uvek se drugima nalazi pri ruci. Dobija prilike u životu koje ume da iskoristi na najbolji način  za sebe.

Ako ste muškarac volite da budete od koristi i ta vrsta predusretljivosti vas čini popularnim u društvu.Vaše obrazovanje i spremnost da se stalno usavršavate pomaže vam da se snađete u društvu i da stekenete nove prijatelje. Problemi mogu nastati zbog prevelikih očekivanja kako od sebe tako od drugih. Možete se postaviti previše nadmetno i inače imate tendenciju da se ponašate superiorno ili možete biti pomalo snob. Želja će vam se ispuniti ako  ne zavisi od drugih nego samo od vašeg lilnog angažovanja i ako ste realni ali svako preveliko očekivanje donosi suočavanje sa surovom realnošću.  U ljubavi možete očekivati da partnerka potčini svoju volju vama ili ćete biti prilično svojeglavi u želji da je menjate.


Ako ste žena imate veliku potrebu da drugima ukazujete na njihove greške čak često da im stavljate primedbe bez osnova. Ako ste skloni uznemirenosti, rešenje ćete naći u odlasku na put ili u bavljenju umetnošću, filzofoijom, čitanjem knjiga koje imaju psihološki sadržaj ili metafizikom. Želje su vam velike jer o sebi mislite najlepše i to vas može suočiti sa surovom realnošću u kojoj se teško snalazite ako ne naučite da praštate. U ljubavi ste veoma zahtevni po principu koliko dajete toliko želite i da primite.

Izaberite novi broj