Royal Astro Studio

Kiron

Kiron, asteroid koji se nalazi na putanji između Jupitera i Saturna povezuje se sa simbolikom Kentaura u grčkoj mitologiji.Pozicija Kirona u natalnoj karti pokazuje gde je vaša bolna rana, duhovna snaga istovremeno, nešto što morate da svojim duhovnim sposobnostima prevaziđete. Potcenjuete sebe u okviru simbolike znaka i astrološke kuće u kojoj se nalazi. Ako često dobijate ovaj asteroid, imate problema sa grižom savesti. Mislite da niste uradili sve što se od vas očekivalo niti što ste vi od sebe očekivli. Trebalo bi da budete odlučniji u ispunjavanju ličnim ambicija.Oslobodite se osećanja krivice, radeći na sebi u duhovnom pogledu.

Izaberite nov asteroid