Royal Astro Studio

Kuća-Dom, obrnuto

 KUĆA-DOM, obrnuto

Ma koliko da su karte za prošlost i sadašnjost dobre, ova karta na mestu za budućnost ukazuje na moguće probleme u okviru porodice. Moguće da vaša porodica neće podržavati vašu ideju i vaše planove ili su na pomolu finansijski problemi, najverovatnije u vezi sa stambenim prostorom ili neki dugovi, nekog od članova porodice. Ovo se posebno odnosi na one koji planiraju da stupe u brak ili da kupe stan, treba da rešavaju finansijske probleme u vezi sa nekretninama. Sa ovakvom kartom na ovom mestu, naročito ako su bilo karta za prošlost ili i za prošlost i za sadašnjost nepovoljne, trebalo bi da ponovo postavite pitanje.Ako opet dobijete ovu kartu u obrnutom položaju na bilo kom mestu, odustanite trenutno od vaših planova. Ako ste dobili nepovoljne karte za prošlost i sašnjost ili ako ste dobili kartu koja predstavlja neku osobu u obrnutom položaju, npr. „Udovac”, „Udovica”, „Sudija”, „Uniformisano lice” ili „Lopov” u uspravnom položaju, neka konkretna osoba koja ima veze sa pitanjem koje ste postavili biće uzrok problema koji će se reflektovati na celu porodicu .Karta može značiti i da stanujete negde gde su podzemene vode i da ste često bolestni iz istog razloga. Takođe, može ukazivati potrebu promene mesta boravka. Verovatno ćete se odseliti negde makar na privremeno. Tamo gde ste sada, iz nekog razloga , vama to ne odgovara.

Izvucite sledeću kartu