Royal Astro Studio

Mir

Kombinacija “Mir” se sastoji od elementa zemlje i neba.”Kinjga promene “ kaže -: “bez vetra, jezero je mirno kao ogledalo i cela okolina je mirna”. Ovo simbolično predstavlja savršenu harmoniju između osobe i njene okolne, harmoniju unutar samog sebe i prema kineskoj drevnoj veštini proricanja, ova kombinacija je najidalnija za one koji nameravju da stupe u brak. Kako ovaj heksagram simbolizuje januar, i može označavati početak jednog značajnog perioda, ili govori o tome da ono što ste započeli u januaru sada može da se realizuje, ili obrnuto, da ono što sada započnete ostvariće se u potpunosti u januaru. Može nagoveštavati brak između dvoje koji se vole, dobru saradnju između poslovnih partnera ili harmoniju u porodici. Možete biti sigurni da ste pred ostvarenjem želja, ma šta one predstavljale. Ako nameravate da se upustite u nove poslovne aranžmane u prvoj polovini meseca povoljan pravac kreatanja je zapad. To znači da su osobe koje dolaze iz zapadnih zemalja sa poslovnom ponudom čestite a ponudu treba prihvatiti.

Izvucite sledeći heksagram