Royal Astro Studio

NEPRILIKANEPRILIKA

Bez obzira kakve ste karte dobili pre i posle ove karte,  uglavnom skoroj možete očekivati nekakve neprilike. Ako pre ili posle ove karte dobijetu neku koja nosi naziv nekog lica,npr.»Sudija»»Sveštenik,  »Ljubavnik»»Ljubavnica»,  »Udovac», »Udovica» možete imati problema zbog odnosa sa konkretnim osobama ili sa zvaničnim licima,  posebno ako se pojavi karta «Oficir -Uniformisano lice». Ako vam se slična karta često pojavljuje dobro pazite u kakve se dijaloge upuštate sa okolinom,  možete isprovcirati svađu.Ako ste  pre ove karte dobili kartu «Smrt» «Sudija» ili «Sveštenik» moguće je da ćete imati neprilika u vezi sa nekakvim nasleđem,  to se isto odnosi i na kartu «Dom», »Sudija» i sl.Ako se često pojavljuje pre ili posle ove karte “Ljubavnik” “Ljubavnica” “Ljubomora, moguće da imate prililčno komplikovan ljubavni život.

Izaberite sledeću kartu