Royal Astro Studio

Pre dovršavanja

U okviru ovog heksagrama imate dva elementa vodu i vatru. Heksagram takođe govori o potrebi da nađete osobu koja će vam pomoći ali na vrlo diskretan način. Dobili ste jednu od četiri najgore kombinacije i moglo bi značiti da srljate u ponor i vi i osoba koja želi da va pomogne ukoliko to ne uradi na pravi način. Trenutno nije momenat da sebi postavljate visoke ciljeve. Bićete suočeni sa raznim iznenađenjima shvatićete da ste se upetljali u posao iz koga ne umete da na đete izlaz. Mogući su koflikti između vas i vaše konkurencije kako na poslu tako i u privatnom životu. Gde god se okrenete imaćete utisak da ljudi imaju nešto protiv vas. Ova kombinacija je dobra za one koji se bave religijskim pitanjima za ljude koji rade na univerzitetu. Međutim za materijalna pitanja nije dobra.Trebalo bi da smanjite troškove


Ponašate se kontraproduktivno sve što radite može se u jednom momentu, kada se to ne nadate okrenuti protiv vas. U budućnosti možete se nadati sreći, na vama je da sačekate. Za žene je ovo jedna od boljih kombinacija, one mogu očekivati da im se dogodi nešto veomo lepo, neku vrstu iznenađenja. Ovo je kombinacija koja oslikava par – starijeg muškarca i mlade žene koja ga ima u šaci. Čak i ako niste mladi, možete imati moć nad vaši partnerom, ako je to ono što želite.Što se braka tiče, ako planirate ulazak u brak kokmbinacija je dobra, trebao bi što pre ući u brak.

Izvucite sledeći heksagram