Royal Astro Studio

Saradnja-Jedinstvo

Ovaj heksagram pretstavlja kombinaciju zemlje i vode. Knjiga Promene naziva ovu kombinaciju- “dani puni obaveza”. Ona opisuje kombinaciju kao konstalaciju zvezda oko Severnjače koje mogu biti za vas u simboličnom smislu pokazatelj pravca kojim treba da se krećete. “Knjiga promene” bukvalno kaže: “nakon velikog rata mir se vratio”. Najzad i vi možete očekivati da vaši problemi budu rešeni. Iako je kriza gotova, vaša mudrost treba i dalje da dođe do izražaja. Potrebno je da budete spremni na timski rad.

Harmonični odnosi sa drugima biće posebno uspešni. Ukoliko se bavite preduzetništvom, i pronađete dobrog poslovnog partnera, potrebno je da pokažete uzajamno poštovanje kako na poslu tako i u ljubavi. Izbegnite familijarnost sa saradnicima, jer u tom slučaju možete reći nešto što bi izazvalo njihov revolt iako vaše namere ne bi bile loše. Pogrešno bi vas shvatili. Ako očekujete da stupite u brak, pričekajte sa odlukom,nešto može iskrsnuti što će odložiti zakazano venčanje.Inače osoba sa kojom ste trenutno u vezi za vas pretstavlja idealnog partnera.

Izvucite sledeći heksagram