Royal Astro Studio

Seveni Mesečev čvor

Trebalo bi da uložite napor da biste bili uspešni u bilo čemu što želite. Ne možete postići to na lak način. Imate dva puta, ako izaberete teži, napravićete najbolji izbor. Morate da naučite nešto što ste uvek odbijali, čak iako vaš život nije bio lak, niste želeli da naučite svoju karmičku lekciju.Sada bi trebalo da to uradite. Ako primenite stare obrasce ponašanja nećete napredovati ni u jednom segment života, naročito ne u onima na koje se odnosi pitanje.Trebalo bi da preuzmete odgovornost za svoje postupke da se više oslanjate na sebe i da budete sigurniji u sebe.

Izaberite nov asteroid