Royal Astro Studio

Severni Mesečev čvor

Trebalo bi da uložite napor da biste bili uspešni u bilo čemu što želite. Ne možete postići to na lak način. Imate dva puta, ako izaberete teži, napravićete najbolji izbor. Morate da naučite nešto što ste uvek odbijali, čak iako vaš život nije bio lak, niste želeli da naučite svoju karmičku lekciju.Sada bi trebalo da to uradite. Ako primenite stare obrasce ponašanja nećete napredovati ni u jednom segment života, naročito ne u onima na koje se odnosi pitanje.Trebalo bi da preuzmete odgovornost za svoje postupke da se više oslanjate na sebe i da budete sigurniji u sebe. Ovaj astereid govori o ciklusima koji se smenjuju.Razmislite šta ste radili pre 19,9,4,godine, da li ste započeli neku vezu ili ste je raskinuli. Pokušajte da se maksimalno posvetite onim segmentima života u kojima znate da ste napravili neku grešku da ste se o nekog ogrešili ili ste se možda ogrešili o sebe i sopstvene želje i ambicije. 

Možda niste bili dovoljno ambiciozni ili ste dozvolili da potrhanjujete gnev zbog nečeg što se nekada dogodilo a vi smatrate da ste propustli sjajnu priliku tada. Trebalo bi da obratite pažnju na simboliku znaka i astrološke kuće u koju pada vaš Severni Mesečev čvor, tu leži odgovor na pitanje šta je na čemu morate mnogo više da radite da biste bili srećni i ispunjeni zadovoljstvom. Za konkretno pitanje ovaj astereoid  znači da sve zavisi od vas, od vaše zrelosti i spremnosti da se, ako je poterbno za druge žrtvujete.

Isaberite nov asteroid