Royal Astro Studio

Skromnost

Ovaj heksagram se sastoji od dva trigrama, planine i zemlje. Govori o mogućnosti da skromnošću dobijete ono što želite. Kombinacija nagoveštava uspeh. Drugi naziv ove kombinacije je – popularnost kod žena. Skromnim ponašanjem i pokazivanjem razumevanja za druge, živećete u miru sa svojim okruženjem. Možete biti do te mere omiljeni da vas saradnici mogu izabrati da budete na čelu ekipe, ili možete dobiti napređenje. Trenutno imate utisak da niste u sjajnom položaju, imate brojne probleme i živite sa nedovoljni sredstvima.Imaćete više uspeha u duhovnim sferama nego u materijalnim.Možete se baviti podučavanjem, pre ćete zarditi nego ako se upustite u biznis sa nekretninama.Ako ste žena, posebno bi trebalo da pokažete skromnost, naročito ako vam se neko dopada i nameravate da ga osvajate.To ćete pre učiniti ako ste manje više neupadljivi. Drugi misle za vas da ste previše ponosni i previše pričate, mogu vas zbog toga izbegavati. Potrebno je da promenite svoj stav prema okolini, i za dva meseca videćete rezultate. Ako ste muškarac, verovatno se nalazite u situaciji iz koje mislite da nema izlaza. Imate dosta komplikovane odnose sa ženama, možda ste u paralelnoj vezi i ne znate za koju od dve partnerke da se opredelite. Ova kombinacija vlada brojevima 7 i 8. Broj 7 vlada severozapadom, a broj 8 jugoistokom, znači tu ste gde ste i odatle se ne možete nigde pokrenuti. Zapravo ste u centru zbivanja a da toga niste ni svesni.Koristite svoju intuciju da biste došli do rešenja.

Izvucite sledeći heksagram