Royal Astro Studio

SMRT – OBRNUTO

SMRT – OBRNUTO

Ovako postavljena karta govori, kada je u pitanju nečija bolest, da ne treba očekivati loš ishod. Da bi se ostvarila želja ili dobio pozitivan odgovor na pitanje, potrebno je navapraviti velike promene i prekinuti sa dosadašnjim načinom života. Karta ipak nije u uspravnom položaju pa i promene ne treba da budu drastitčne. Ako pre ili posle ove karte dobijete kartu sa lošim značenjem, ova karta nagoveštava da ne eksperimentišete sa nepotrebnim promenom stila života jer neće doneti ništa novo.

Ona može značiti vašu veliku potrebu da po svaku cenu napravite nekakav zaokret u životu ili, ako su karte za prošlost i sadašnjost loše, po inerciji ne pravite nikakve promene, strepeći da ne uradite nešto loše što bi situaciju moglo pogoršati.Ako ste postavili pitanje za posao, za sada situacija ostaje ista a ako ste postavili pitanje u vezi sa ljubavnim životom a pre ili posle ove karte dobijete karte „Ljubavnik” ili „Ljubavnica” obrnuto postavljene ili kartu „Ljubomora”, moguće da imate potrebu da nastavite vezu sve dok vi ne odlučite da bi trebalo da bude kraj vezi. Ovako postavljena karta zahteva ponovno postavljanje pitanja, drugačije formulisano.

Izaberite sledeću kartu