Royal Astro Studio

SUDIJASUDIJA

Ova karta kao simbol zvaničnih institucija i zvaničnih lica predstavlja putokaz kako treba da ubuduće rešavate probleme. Očigeldno za problem koji vas muči treba da se obratite nekome ko je za to kvalifikovan bez obzira da li se radi o advokatu, tj.da putem suda tražite svoja prava, ili psihologu ako je u pitanju vaš brak, moguće lekaru ako ste postavili pitanje u vezi sa zdravljem , ili nekoj uticajnoj osobi ako ste postavili pitanje u vezi sa poslom.
Ako ste dobili dobre karte za prošlost i sadašnjost a ovu za budućnost, nešto zvanično možete očekivati bilo da ste na to računali ili ne. To može biti brak, novo radno mesto, nasledstvo i sl., sitaucija sa kojom ste suočeni neće se tako brzo rešiti niti promeniti. Možda treba da drugačije formulišete pitanje.

Krata može značiti da ste skloni možda da previše strogo sudite drugima u vezi sa nečim što nije toliko bitno ili da se uvek postavljate kao neko čija reč mora da bude poslednja. U zavisnosti od pitanja ili želje na koju ste pomislili, može značiti da mislite da bi o vama neko sudio loše ako bi se to ostvarilo na način kako vi to želite.

Izaberite sledeću kartu