Royal Astro Studio

ZAMIŠLJENOSTZAMIŠLJENOST

Značenje  ove karta u velikoj meri zavisi od pitanja koje ste postavili kao i od karata koje ste dobili  pre i posle ove karte. .Ako ste dobili loše karte,  očigledno period neizvesnosti u vezi sa glavnim problemom će se nastaviti a ako ste dobili dobre karte   moguće je da ste pred uspehom u vezi sa onim što nameravate da učinite. Ipak, cilj neće biti tako lako ostvariv,  kako se vama to čini,  naprotiv,  bićete u periodima kada će vaša neodlučnost biti dominantna,  što može zakočiti realizaciju vaših planova.Nešto će se dogoditi što će u svakom slučaju zaokupirati vašu pažnju.Na mentalnom planu može označavati vašu neodlučnost ili neodlučnost vašeg partnera tj.partnerke,  nesigurnost i potrebu za podrškom.U pogledu zdravlja takođe označva sumnje u vezi sa zdravljem,  potrebu da odete kod lekara i da svoje sumnje u vezi se nekom bolešću otklonite.Ako imate konkretan problem ili želju, verovatno ste nesigurni i možda nemate dovoljno sigurnosti u sebe da ćete moći da ga rešite lako.

Izaberite sledeću kartu